top of page

  Slit-Tapestries / Spletenkleden  

SLIT-TAPESTRIES

Another discovery when working with the white cotton was the effect of gaps created when the warp or weft is interrupted. By deliberately leaving these slits open, the surface of the fabric is interrupted. When making large horizontal slits, the lower part of the slit drops forward naturally to strong visual effect.

There is also a relationship with the wall behind the work. The slit tapestries are made in different solid shades such as white, black, yellow and blue.

__

SPLETENKLEDEN

Een andere ontdekking bij het werken met de witte katoen was het effect van openingen die ontstaan als de ketting of de inslag wordt onderbroken.

Door het bewust openlaten van deze spleten wordt het vlak van het kleed onderbroken.

Bij het maken van grote horizontale spleten valt het onderste gedeelte van het kleed in natuurlijke valling naar voren waardoor een sterk plastisch effect ontstaat.

Er ontstaat ook een relatie met de muur achter het kleed. De spletenkleden worden in verschillende effen tinten gemaakt zoals wit, zwart, geel en blauw.

--

Original Text in Dutch: Nederlands TextielMuseum Tilburg

Translation by Jelmar De Jong

bottom of page