top of page

  Metal Structures / Metaal Constructies  

CONSTRUCTIONS WITH STEEL FRAMES

 

In order to make tapestries in large curved shapes, Wil Fruytier starts experimenting with steel racks that are no longer flat but curved. The first steel frame textile work is made for the Architecture building of the Delft University of Technology (architect Bakema). Will Fruytier is tasked to create a piece for a large wall that is illuminated from two sides. The curved steel frames in which polypropylene cables are woven create sculptural shapes with shadows that change depending on the time of day. Another interesting example of a steel frame work is the one designed for the City Hall of Nieuwkoop, titled 'Lowlands' (1979). This is her first tapestry designed specifically for a corner. In this "flag" piece, two bands of white polypropylene straddle a central band woven with reed from Nieuwkoop.

OTHER STRUCTURES WITH METAL

For the 1977 Lausanne Biennale, Wil Fruytier continues to experiment with the steel frames but on a larger scale and in new forms. She explores the tapestry as an independent and freestanding spatial sculpture with 'Blue Shadows' (1977): a construction of a large number of aluminum posts of almost four meters high mounted on a sturdy base plate with a plain blue fabric drawn around the poles, creating screens with a strong light-dark effect. This spatial construction is also set up free-standing at the exhibition in the Museum Calouste Gulbenkian in Lisbon (1977). She makes another freestanding work for the VRG Papier in Diemen (1979).

__

CONSTRUCTIES IN STALEN FRAMES

Om kleden in grote gebogen vormen te kunnen maken begint Wil Fruytier te experimenteren met rekken in staal die niet meer vlak zijn maar worden gemaakt in gebogen vormen.

Het eerste frame-kleed wordt gemaakt voor het gebouw Bouwkunde van de T.H. Delft (architect Bakema). Gevraagd wordt om hier een kleed te maken voor een grote wand die vanaf twee zijden wordt belicht. Door de gebogen stalen frames waarin polypropeen kabels worden geweven ontstaan sculpturale vormen met schaduwpartijen waardoor de vormen wisselend zichtbaar worden al naar gelang het uur van de dag.

Een ander interessant voorbeeld van een stalen framekleed is het kleed voor de raadzaal van het stadhuis van Nieuwkoop 'Lowlands' 1979). Dit is het eerste framekleed dat speciaal voor een hoek wordt gemaakt. In dit "vlaggende" frame zijn twee banen van wit polypropeen geweven die een middenbaan insluiten geweven in Nieuwkoops riet-materiaal.

ANDERE CONSTRUCTIES MET METAAL

Voor de Biënnale van Lausanne in 1977 zet Wil Fruytier het experiment met de stalen frames voort op een grotere schaal en in nieuwe vorm.

Gezocht wordt naar de mogelijkheid om het kleed te maken tot een zelfstandige en vrijstaande ruimtelijke sculptuur (Blue Shadows 1977). Een constructie bestaande uit een groot aantal aluminium palen van bijna vier meter hoog wordt gemonteerd op een forse voetplaat.

Om de palen heen is een effen blauw doek getrokken waardoor als het ware (kamer-) schermen ontstaan met een duidelijke licht-donker werking.

Deze ruimtelijke constructie wordt ook vrijstaand opgesteld op de tentoonstelling in het Museum Calouste Gulbenkian te Lissabon (1977).

Een ander vrijstaand werk wordt gerealiseerd voor de VRG Papier te Diemen 1979.

--

Original Text in Dutch: Nederlands TextielMuseum Tilburg

Translation by Jelmar De Jong

bottom of page