top of page

  Focus  

Sketch for 'Movement' / 'Beweging' - 1960

Sketch for 'Movement' / 'Beweging' - 1960

Pencil sketch. Possible preliminary studies for the work 'Movement' (1960). __ In potlood uitgevoerde schets. Mogelijk voorstudies voor het werk 'Beweging' (1960) -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Movement' / 'Beweging' - 1960

'Movement' / 'Beweging' - 1960

Gobelin - wool, linen, silk / wol, linnen zijde 160 x 190 cm Private Collection / Particuliere Collectie Hong Kong -- Source: Daphné Mandel

Sketch possibly for 'Haven' - 1960

Sketch possibly for 'Haven' - 1960

Sketch drawn in smooth strokes, possibly for the tapestry 'Haven'. On the back a stripe pattern in green, gray and brown tones. __ Ontwerpschets in kleur, mogelijk van het wandkleed 'Haven' In vlotte verfstreken opgezette schets, mogelijk voor het wandkleed 'Haven'. Op de achterzijde een strepenpatroon in groen-, grijs- en bruintinten. -- Source: Textiel Museum (Tilburg, The Netherlands)

Study for the tapestry 'Haven' -1960

Study for the tapestry 'Haven' -1960

Design sketch in color for the tapestry 'Haven', originally designed for the stainless steel (Rotterdam Insurance Society). __ Ontwerpschets in kleur voor het wandkleed 'Haven', indertijd ontworpen voor de RVS (Rotterdamse Verzekerings Sociëteit). -- Source: Textiel Museum (Tilburg, The Netherlands)

'Haven' - 1962

'Haven' - 1962

Gobelin - wool, linen, silk / wol, linnen, zijde 200 x 400 cm Executed at the weaving mil / Uitgevoerd door weverij De Uil, Amsterdam Made for / Gemaakt voor RVS Rotterdam Exhibited at the / Geexposeerd Galleria Naviglio Milano (1962) Collection / Collectie ING/Nationale Nederlanden -- Source: Daphné Mandel

Galleria Naviglio Milano - 1962

Galleria Naviglio Milano - 1962

One of the gobelins of the RVS (Council of State) and the first rope tapestry (Museum Boymans-van Beuningen) next to a sculpture by Marino Marini. __ Een van de gobelins van de RVS (Raad van State) en het eerste touwkleed (Museum Boymans-van Beuningen) naast een beeld van Marino Marini. -- Source: Textiel Museum (Tilburg, The Netherlands)

360a Mostra del Naviglio, Milano - 1962

360a Mostra del Naviglio, Milano - 1962

Invitation Wilhelmina Maria Fruytier 360a Mostra del Naviglio dal 26 maggio all'8 giugno 1962

Sketch possibly for 'Skylines' - 1970

Sketch possibly for 'Skylines' - 1970

Schets voor wandkleed bestaande uit vier delen. Mogelijk zou het kunnen gaan om het wandkleed 'Skylines', gemaakt voor de K.L.M. -- Source: Textiel Museum (Tilburg, The Netherlands)

'Skylines' - 1970

'Skylines' - 1970

Tapestry / Kleed - cotton / katoen 180 x 300 cm Photo taken / gemaakt in Stedelijk Museum Amsterdam Collection Board Room KLM Amstelveen / Collectie vergaderzaal directiekamer KLM Amstelveen -- Source: Daphné Mandel

'Skylines' - 1971 (Photo: KLM Board Room, Schipol Airport)

'Skylines' - 1971 (Photo: KLM Board Room, Schipol Airport)

Kleed - cotton / kaoten 260 x 480 cm Collection / Collectie K.L.M. Amstelveen -- Source: Daphné Mandel

'Skylines' - 1971 (Photo: KLM Board Room, Schipol Airport)

'Skylines' - 1971 (Photo: KLM Board Room, Schipol Airport)

Kleed - cotton / kaoten 260 x 480 cm Collection / Collectie K.L.M. Amstelveen -- Source: Daphné Mandel

Sketches for tapestry 'Acrobat' for the Council for Culture, The Hague - 1971

Sketches for tapestry 'Acrobat' for the Council for Culture, The Hague - 1971

Schetsen voor wandkleed 'Acrobaat' voor de Raad voor Cultuur, Den Haag -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Acrobat' / 'Acrobaat' - 1971

'Acrobat' / 'Acrobaat' - 1971

Tapestry / Kleed - propylene / polypropeen 140 x 160 cm Collection Council for Culture, The Hague Collectie Raad voor Cultuur, Den Haag -- Source: Daphné Mandel

'Acrobat' / 'Acrobaat' - 1971

'Acrobat' / 'Acrobaat' - 1971

Tapestry / Kleed - polypropylene / polypropeen 140 x 160 cm Photo: World Crafts Exhibition Toronto (1974) Collection Council for Culture, The Hague Collectie Raad voor Cultuur, Den Haag -- Source: Daphné Mandel

Sketch for 'Fête' - 1971

Sketch for 'Fête' - 1971

Schetsen voor wandkleed 'Fête' -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Fête' - 1971

'Fête' - 1971

Tapestry / Kleed - propylene / polypropeen 355 x 250 cm Fête I: Collection / Collectie KPN Amsterdam Fête II: Collection / Collectie Katholieke Universiteit Nijmegen -- Source: Daphné Mandel

'Fête' - 1971

'Fête' - 1971

Tapestry / Kleed - propylene / polypropeen 355 x 250 cm Fête I: Collection / Collectie KPN Amsterdam Fête II: Collection / Collectie Katholieke Universiteit Nijmegen -- Source: Daphné Mandel

'Fête' - 1971

'Fête' - 1971

Tapestry / Kleed - propylene / polypropeen 355 x 250 cm Fête I: Collection / Collectie KPN Amsterdam Fête II: Collection / Collectie Katholieke Universiteit Nijmegen -- Source: Daphné Mandel

'Fête' - 1971

'Fête' - 1971

Tapestry / Kleed - propylene / polypropeen 355 x 250 cm Fête I: Collection / Collectie KPN Amsterdam Fête II: Collection / Collectie Katholieke Universiteit Nijmegen -- Source: Daphné Mandel

Study for 'Untitled' / 'Zonder Titel' for s.s. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam -  1972

Study for 'Untitled' / 'Zonder Titel' for s.s. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam - 1972

Design for the 'Untitled' for the s.s. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam __ Ontwerptekening voor het touwkleed 'Zonder titel' voor de S.S. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Untitled' / 'Zonder Titel' for s.s. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam - 1972

'Untitled' / 'Zonder Titel' for s.s. Statendam, Holland-Amerikalijn, Rotterdam - 1972

Tapestry / Kleed rope, propylene / touw, polypropeen 8m2 Collection S.S. Statendam, Holland - America Line, Rotterdam Collectie S.S. Statendam, The Netherlands - Amerika Lijn, Rotterdam -- Source: Daphné Mandel

Sketch for 'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1973

Sketch for 'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1973

Sketch for three-part wall cloth, possibly the rope cloth 'Without title', for Zonnehuis Sanatorium in Doorn. __ Schets voor driedelig wandkleed, mogelijk het touwkleed 'Zonder titel', voor Zonnehuis Sanatorium in Doorn. -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1974

'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1974

3 Tapestries / 3 Kleden cotton, propylene / katoen, polypropeen 3 pieces / 3 maal 240 x 135 cm Collection / Collectie Zonnehuis Sanatorium, Doorn (The Netherlands) -- Source: Daphné Mandel

Drawing Study for 'Untitled' for I.B.M. - 1977

Drawing Study for 'Untitled' for I.B.M. - 1977

Ontwerptekening voor wandkleed 'Zonder Titel' voor I.B.M. Nederland -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1977

'Untitled' / 'Zonder Titel' - 1977

Gobelin - viscose 160 x 510 cm Executed at the Gobelin and Damast weaving mill of Tilburg Uitgevoerd door Gobelin- en Damastweverij Tilburg Collection / Collectie I.B.M. Nederland Amsterdam -- Source: Daphné Mandel

Untitled / Zonder Titel - 1977

Untitled / Zonder Titel - 1977

Gobelin - viscose 160 x 510 cm Executed at the Gobelin and Damast weaving mill of Tilburg Uitgevoerd door Gobelin- en Damastweverij Tilburg Collection / Collectie I.B.M. Nederland Amsterdam -- Source: Daphné Mandel

Study for 'Spring' / 'Lente' - 1977

Study for 'Spring' / 'Lente' - 1977

Sketch/watercolor for the 'Spring' tapestry that Wil Fruytier designed for the Westland Utrecht Hypotheekbank in Amsterdam. This tapestry is now in the collection of the Textile Museum. Ontwerptekening voor de tapisserie 'Lente' die Wil Fruytier voor de Westland Utrecht Hypotheekbank te Amsterdam ontwierp. Dit wandkleed bevindt zich nu in de collectie van het Textielmuseum. -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

Sketch possibly from 'Spring' - 1975

Sketch possibly from 'Spring' - 1975

Three sketches in predominantly natural tones. The layout is reminiscent of a landscape. This could possibly be a preliminary study for the tapestry 'Spring'. __ Drie schetsjes in overwegend natuurtinten. De opzet doet denken aan een landschap. Mogelijk zou dit een voorstudie kunnen zijn voor het wandkleed 'Lente'. -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Spring' / 'Lente' - 1978

'Spring' / 'Lente' - 1978

Gobelin - wool / wol 200 x 500 cm Executed at the Gobelin weaving mill of Amsterdam Uitgevoerd door Gobelinweverij Amsterdam Collection / Collectie Nederlands TextielMuseum Tilburg -- Source: Nederlands TextielMuseum Tilburg

'Spring' / 'Lente' - 1978

'Spring' / 'Lente' - 1978

Detail Gobelin - wool / wol 200 x 500 cm Executed at the Gobelin weaving mill of Amsterdam Uitgevoerd door Gobelinweverij Amsterdam Collection / Collectie Nederlands TextielMuseum Tilburg -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

Study for 'Untitled / 'Zonder Titel' - 1979

Study for 'Untitled / 'Zonder Titel' - 1979

Design - scale 1:10 - for the wall hanging 'Untitled', which Wil Fruytier made in 1979/1980 for the ABN / AMRO collection in Amsterdam. Now in the collection of the Textile Museum. __ Ontwerp - schaal 1:10 - voor het wandkleed 'Zonder titel', dat Wil Fruytier in 1979/1980 maakte voor de collectie van ABN/AMRO in Amsterdam. Nu in de collectie van het Textielmuseum. -- Source: TextielMuseum (Tilburg, The Netherlands)

'Untitled' / 'Zonder Titel- - 1980 Gobelin -

'Untitled' / 'Zonder Titel- - 1980 Gobelin -

Gobelin - cotton / katoen 7 pieces / 7 delen 100 x 100 cm - 250 x 225 cm Collection / Collectie ABN/AMRO Bank -- Source: Daphné Mandel

'Untitled' / 'Zonder Titel- - 1980 Gobelin -

'Untitled' / 'Zonder Titel- - 1980 Gobelin -

Gobelin - cotton / katoen 7 pieces / 7 delen 100 x 100 cm - 250 x 225 cm Collection / Collectie ABN/AMRO Bank -- Source: Daphné Mandel

Study on calque for 'Maïs' - 1980

Study on calque for 'Maïs' - 1980

-- Source: Textiel Museum (Tilburg, The Netherlands)

'Maïs' - 1980

'Maïs' - 1980

Gobelin and damask weaving wool, cotton, silk / wol, katoen, wol 14m2 Exectuted by Damas weaving mill from Tilburg Uitvoering tapisserie en Damasweverij Tilburg Former Collection Aga Gas B.V., Amsterdam (The Netherlands) Currently at Galerie Chevalier Paris -- Source: Galerie Chevalier Paris

bottom of page