top of page

  Curriculum Vitae  

Unknown.jpg

1915         Wilhelmina Elisabeth Maria van der Lande is born in Deventer, January 14.

1940         Married Mr P.J.M. Fruytier.

1941          Birth of her daughter Saskia in Amsterdam.

1943         Birth of her daughter Hadewych in Amsterdam.

1947         Birth of her daughter Bianca in Amsterdam.

1948         Fashion Editor at Vrij Nederland, until 1950.

1957        First tapestry patchwork "Damascus".

1958         Exhibits the tapestry "Damascus" at De Kunstkring in Rotterdam. She receives the first assignment for a gobelin from De Nederlandsche Bank in Rotterdam.

1959         Begins working with the weaving mill De Uil in Amsterdam where Fruytier's first Gobelins are made.

1960         Travels to Japan, Thailand and India.

1961          Separation from Mr P.J.M. Fruytier.

1961         First rope wall hanging.

1961          Exhibition of her patchworks tapestries and first rope wall hanging at the Galleria del Cavallino in Venice.

1963         Awarded the Thérese Schwartz Prize during the Lucas exhibition in the Stedelijk Museum in Amsterdam.

1964           Travels to Japan.

1964         Gobelins are made in her own atelier De Drietand in Ouderkerk on the Amstel.

1965         Art-Director at De Ploeg weaving mills in Bergeyk until 1 August 1967.

1965         Participation in the Biennale Internationale de la Tapisserie in Lausanne.

1966         Monumental rope tapestry for the Crematorium Ockenburgh in The Hague.

1967        Series of white monochrome cotton tapestries with relief.

1968        Participation in the Venice Biennale.

1969         Travels to Peru.

1969        The use of synthetic material polypropylene ensures more colors in the fabrics.

1969        Series of Slit-Tapestries.

1970         Travels to Japan and India..

1970         Collaboration with the workshop for Antique Textiles and Mr. Frederik Visser.

1971         Overview exhibition in the Stedelijk Museum in Schiedam.

1971          Moves into a studio in an industrial area in Ouderkerk on the Amstel.

1972         Contacts with the Tilburg Tapisserie and Damask weaving mill for the production of gobelins.  Contact with the director

Bernardus Schoenmakers is of great importance.

1974         Participation in the first International Miniature Textile Exhibition in London.

1976         Use of metal frame in the rope tapestries.

1977          Moves into a studio in a former church in Amstelveen.

1977          8th Biennale in Lausanne and Lisbon, Fundacao Calouste Gulbenkian.

1978          Submission of two spatial objects to the Ille International Miniature Textile Exhibition in London.

1978          Collaboration with the Gobelin weaving mill Amsterdam for the implementation of coarse gobelins.

1979         Using acrylic and machine woven fabric for wall hangings.

1980          Last solo show in Wetering Galerie in Amesterdam.

1983          Closes her studio in Amstelveen.

1985          Moves to an apartment in Amsterdam.

1988         Makes another large tapestry at the request of KLM in Amstelveen.

1991           Frans Megens prepares doctoral thesis on Wil Fruytier's work.

2007           d. Amsterdam.

1915         Geboren in Deventer, 14 januari, als Wilhelmina Elisabeth Maria van der Lande.

1940         Gehuwd met Mr P.J.M. Fruytier.

1941          Geboorte dochter Saskia in Amsterdam.

1943         Geboorte dochter Hadewych in Amsterdam.

1947         Geboorte dochter Bianca in Amsterdam.

1948         Mode-redactrice bij Vrij Nederland, tot 1950.

1957        Eerste kleed in appliqué "Damascus".

1958         Exposeert het kleed "Damascus" bij De Kunstkring in Rotterdam. Daarna kreeg zij de eerste opdracht voor een gobelin van De

Nederlandsche Bank te Rotterdam.

1959         Contacten met weverij De Uil te Amsterdam, waar de door Fruytier ontworpen gobelins worden uitgevoerd.

1960         Reis naar Japan, Thailand en India.

1961          Scheiding van Mr P.J.M. Fruytier.

1961         Het eerste touwkleed.

1961          Tentoonstelling van appliquékleed, gobelins, en eerste touwkleed in Galleria del Cavallino te Venetië.

1963         Toekenning van de Thérese Schwartzprijs tijdens de Lucastentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

1964           Reis naar Japan.

1964         Gobelins worden in eigen atelier De Drietand te Ouderkerk aan de Amstel uitgevoerd.

1965         Per 1 januari Art-Director bij De Ploeg-weverijen te Bergeyk tot l augustus 1967.

1965         Deelname aan de le Biënnale Internationale de la Tapisserie te Lausanne.

1966         Monumentale touwkleed voor Crematorium Ockenburgh te 's-Gravenhage.

1967        Serie witte reliëfkleden in katoen.

1968        Deelname aan de Biënnale in Venetië.

1969         Reis naar Peru.

1969        Het synthetische materiaal Polypropeen zorgt voor meer gebruik van kleur in de weefsels.

1969        Serie spletenkleden.

1970         Reizen naar Japan en India.

1970         Contact met werkplaats voor Antieke Textiel en de heer Frederik Visser. Dit was van groot belang voor de verdere ontwikkeling.

1971         Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Schiedam.

1971          Betrekt atelier op industrieterrein te Ouderkerk a/d Amstel

1972         Contact met de Tilburgse Tapisserie- en Damastweverij voor de uitvoering van gobelins. Ook dit contact met de directeur

Bernardus Schoenmakers is van groot belang.

1974         Deelname aan de Ie International Miniature Textile Exhibition te Londen.

1976         Gebruik van metalen kettingframes in de touwkleden.

1977          Betrekt atelier in voormalig kerkgebouw te Amstelveen.

1977          8e Biënnale te Lausanne en Lissabon, Fundacao Calouste Gulbenkian

1978          Inzending van twee ruimtelijke objecten naar de Ille International Miniature Textile Exhibition te Londen.

1978          Contact met de Gobelinweverij Amsterdam, voor de uitvoering van grove gobelins.

1979         Gebruik van perspex en machinaal geweven stof voor wandobjecten.

1980          Laatste eenmanstentoonstelling in Wetering Galerie te Amsterdam.

1983          Sluit atelier te Amstelveen.

1985          Verhuist naar appartement te Amsterdam.

1988         Maakt op verzoek van de KLM te Amstelveen, nog een groot wandkleed.

1991           Frans Megens maakt doctoraal scriptie over werk Wil Fruytier.

2007           d. Amsterdam

--

Source: Nederlands TextielMuseum Tilburg

bottom of page