top of page

  About Wilhelmina Fruytier  

Bonne Mande Photo.jpg

Wil Fruytier is born on January 14, 1915 in Deventer. In her younger years, she likes drawing and painting. In 1957, she starts making tapestries. Striking about Wil Fruytier’s art is the continuous growth and research in her work over a period of 30 years (1957 - 1988).

The many stages of her career, in which she makes gobelins, tapestries of rope and polypropylene but also miniatures, overlap each other.  It is new materials that inspire Wil Fruytier to experiment with different techniques and formats.

Her art is characterized by:

  • A focus on space

  • The choice of material

  • The weaving technique, in which Coptic textiles are a constant source of inspiration

  • The use of light and shadow

 

The idea to create tapestries stemmed from Wil Fruytier’s interest in architecture.  She believed that the architecture in those days was dominated by too many hard materials such as concrete, glass, mosaic and steel. Through the application of tapestries, this hardness could, according to her, be mitigated.

Wil Fruytier werd geboren op 14 januari 1915 te Deventer. In haar jonge jaren tekent en schildert zij veel. In 1957 begint zij met het maken van wandkleden. Opvallend in het werk van Wil Fruytier over een periode van 30 jaar (1957 - 1988) is de voortdurende ontwikkeling en onderzoek in haar werk.

Het is mogelijk een groot aantal stadia aan te wijzen maar deze stadia zijn niet strikt gescheiden van elkaar.

In dezelfde periode worden touwkleden gemaakt zowel als gobelins, kleden in polypropeen en miniaturen.

Nieuwe materialen gaven Wil Fruytier ideeén om andere technieken te gaan toepassen.

Kenmerkend in haar werk is:

  • De aandacht voor de ruimte

  • De keuze van het materiaal

  • De techniek van het weven, waarbij het koptische weefsel een voortdurende bron van inspiratie is.

  • De werking van licht en schaduw

 

De eerste aanleiding voor het maken van wandkleden vloeide voort uit haar belangstelling voor architectuur.

Naar haar mening overheersten op dat moment in de architectuur te veel harde materialen zoals beton, glas, mozaiek en

staal. Maar door de toepassing van wandkleden kon, naar haar idee, deze hardheid worden gecompenseerd.

--

Original Text in Dutch: Nederlands TextielMuseum Tilburg

Translation by Jelmar De Jong

W.Fruytier at work in her studio.jpg
bottom of page