top of page

  Miniatures / Miniaturen  

MINIATURES

During the World Crafts Exhibition in Toronto (1974), Ann Sutton, an innovative textile artist and designer in England, invites Wil Fruytier to participate in the first miniature exhibition in London (1974). The pieces cannot be larger than 20x20x20 cm [?]. This exhibition, organized by the British Craft Center in London is followed by three more exhibitions in 1976, 1978 and 1980 in which Wil Fruytier participates. 

 

Limiting the dimensions yields interesting results in three dimensions that provide inspiration for the coming years. A series of acrylic boxes containing small textile structures are mounted as building blocks to be assembled for wall surfaces. (Philips Eindhoven Management Hall 1984; ABN Amro Breda 1979; KLM Amstelveen 1979).

__

MINIATUREN

Tijdens de World Crafts Exhibition in Toronto (1974) wordt Wil Fruytier door Ann Sutton, een bekend. weefster in Engeland, uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste miniatuur tentoonstelling te London (1974).

De objecten mogen niet groter zijn dan 20 cm’. Deze tentoonstelling, georganiseerd door het British Craft Center in Londen wordt gevolgd door nog drie tentoonstellingen in 1976, 1978 en 1980 waaraan Wil Fruytier deelneemt.

De limitering van de afmetingen levert interessante resultaten op in drie dimensies die inspiratie leveren voor de komende jaren.

Zo ontstaan nu ook mogelijkheden om reeksen perspex dozen, waarin kleine weefselstructuren zijn gemonteerd, als bouwstenen te gebruiken voor wandvlakken. (Directiehal Philips Eindhoven 1984; ABN Amro Breda 1979; KLM Amstelveen 1979).

--

Original Text in Dutch: Nederlands TextielMuseum Tilburg

Translation by Jelmar De Jong

bottom of page